Program

100. Yılında İmam-Hatip Liseleri Uluslararası Sempozyumu
23-24 Kasım 2013

 

23 Kasım 2013 Cumartesi

Kayıt: 09.00-09.30

Protokol Konuşmaları: 09.30-10.30

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öcal

Sempozyum Düzenleme Kurulu

İsmail Cenk Dilberoğlu

Sempozyum Onur Kurulu adına Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

M. Tevfik Göksu

Esenler Belediye Başkanı

Dr. Kadir Topbaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (Teyidi bekleniyor)

Hüseyin Avni Mutlu

İstanbul Valisi (Teyidi bekleniyor)

Doç. Dr. Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı

Prof.Dr. Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 

Prof. Dr. Mehmet Görmez

Diyanet İşleri Başkanı (Teyidi bekleniyor)

Suat Kılıç

Gençlik ve Spor Bakanı

Bekir Bozdağ

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

 

Açılış Sunumu :10.30-11.00
Prof. Dr. Hayrettin Karaman

 

Resepsiyon :11.00-11.30


Açılış Paneli :11.30-13.00

Modern Dünyada İslâm Dini Eğitimi
Başkan: Prof. Dr. Ali Bardakoğlu – İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi / Türkiye

1.İslâm Eğitiminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceğinin Önemi
Prof. Dr. Robert William Hefner – Boston Üniversitesi / ABD

2.Müslümanların Eğitimi: Yerel ve Küresel Konular
Prof. Dr. Tahir Abbas – Fatih Üniversitesi / Türkiye

3.Türkiye’nin Din Eğitimi Deneyimi
Prof. Dr. Recep Kaymakcan – Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı / Türkiye

4.Müslüman Seküler Bir Devlette Din Eğitimi: Reform ve Baskılar Arasında Türkiye
Prof. Dr. Elisabeth Özdalga – Bilkent Üniversitesi / Türkiye

 

Öğle Yemeği Arası :13.00-14.00

 

PARALEL OTURUMLAR

I. Oturum: 14.00-15.15

Salon A: İmam-Hatip Okullarının Tarihi Gelişimi
Başkan: Prof. Dr. İrfan Aycan – Din Öğretimi Genel Müdürü / Türkiye

1.Dünden Bugüne İmam Hatip Liseleri (1913-2013)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öcal – Uludag Üniversitesi / Türkiye

2.İmam-Hatip Okulları ve ‘’Hacıveyiszade Ailesi’’
Prof. Dr. Mustafa Fayda – Emekli Öğretim Üyesi / Türkiye
Doç. Dr. Mustafa S. Küçükaşçı – Marmara Üniversitesi / Türkiye

3.Din Bilim İlişkisi ve İmam Hatip Liseleri
Prof. Dr. Celal Kırca – Erciyes Üniversitesi / Türkiye

4.İmam Hatip Liselerinin İlk Prototipi: Darülhilafeti'l Aliyye Medreseleri
Prof. Dr. Hamit Er – İstanbul Üniversitesi / Türkiye

 

Salon B: Modern Dünyada İslâm Eğitimi
Başkan: Doç. Dr. Nuri Tınaz – Marmara Üniversitesi / Türkiye

1.Dünya Genelinde İslâm Eğitimi
Prof. Dr. Holger Karl Daun – Stockholm Üniversitesi / İsveç

2.Avrupa’daki Azınlık İslâm: Hariç Tutulan Durumlar veya Sekülerizmlerin Çatışması
Doç. Dr. Jonathan Laurence - Boston Üniversitesi / ABD

3.Mesleki Eğitim Üzerine İslâmi Bir Bakış
Prof. Dr. Khosrow Bagheri Noaparast –Tahran Üniversitesi / İran

4.Eğitimin İslamlaşması İran Bağlamında Ne İfade Ediyor?
Doç. Dr. Hossein Godazgar - El Maktum College (İngiltere) / İran

 

Salon C: Siyaset ve İmam-Hatip Okulları
Başkan: Alpaslan Durmuş – EDAM (Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi) / Türkiye

1.Tevhid-i Tedrisat Kanunu Çerçevesinde Yapılan İmam Hatip Okulları Tartışmaları
Doç. Dr. Selçuk Uygun - Akdeniz Üniversitesi / Türkiye

2.M. Şemseddin Günaltay'ın Başbakanlığı ve Dönemindeki Devrimsel Ric’atler: Bir Ric’at Örneği Olarak İmam Hatip Kurslarının Açılması
Dr. Ali Çağlar Deniz - Uşak Üniversitesi / Türkiye

3.Zoraki Meşruiyet:  Erken Dönem Cumhuriyet Koşullarında İmam Hatip Okullarına Yer Açmak
Hicret K. Toprak - Türkiye Diyanet Vakfı / Türkiye

 

Çay & Kahve Arası :15.15-15.30

 

II. Oturum: 15.30-16.45

Salon A: İmam-Hatip Okullarının Bugünü
Başkan: Prof. Dr. Cemal Tosun – Ankara Üniversitesi / Türkiye

1.İmam Hatip Liselerindeki Yapısal Değişimin Mesleki Din Eğitimine Yansımaları
Prof. Dr. Ramazan Buyrukçu – Süleyman Demirel Üniversitesi / Türkiye

2.İmam Hatip Liselerinde Yetiştirilmek İstenen İnsan Modeli
Doç. Dr. İsmail Sağlam - Uludağ Üniversitesi / Türkiye

3.İmam Hatip Liseleri Fiziksel Mekan Şartları ve Sorunları
Yrd. Doç. Dr. İlknur Yüksel – İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi / Türkiye

4.Demokratikleşme Süreci ve İHL’lerin Geleceği
Yrd. Doç. Dr. Behram Hasanov – Bülent Ecevit Üniversitesi  / Türkiye

 

Salon B: Müslüman Diasporada İslâm Eğitimi
Başkan: Doç. Dr. İsmail Demirezen – İstanbul Üniversitesi / Türkiye

1.Seküler Toplumlarda Müslümanların Eğitimi
Doç. Dr. Saeeda Shah – Leicester Üniversitesi / İngiltere

2.İngiltere’de Müslüman Kimliği, Eğitim ve Liberal Bütünleşme
Doç. Dr. Abdul Nasar Meer - Northumbria Üniversitesi / İngiltere 

3.Avrupa’da İslâmi Eğitimin İmkânı ve Sınırları
Prof. Dr. Ednan Aslan - Viyana Üniversitesi / Avusturya

4.Zaytuna Yüksek Öğrenim Koleji ve Kuzey Amerika’da İslâmi Eğitimin İnşası: Fırsatlar ve Meydan Okumalar
Dr. Hatem Ahmad al-Bazian – Zaytuna College / ABD 

 

Salon C: Balkanların Din Eğitimi Deneyimi
Başkan: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Korkut – Kırklareli Üniversitesi (Önder Genel Başkanı) / Türkiye

1.Osmanlı Sonrası Makedonya’da Medreselerin Durumu ve Din Eğitimi
Prof. Dr. Mesut Idriz  – Uluslararası Sarayova Üniversitesi / Bosna Hersek

2.Batı Trakya’da Yaşayan Türk Azınlığın Dini Eğitiminin Hukuki Statüsü
Hüseyin Bostancı – Gümülcine Din Görevlisi / Yunanistan

3.Üsküp İsa Bey Medresesinin Dünü ve Bugünü
Nasir Redzepi – İsa Bey Medresesi İmam Hatip Lisesi / Makedonya

4.Bulgaristan'da İmam Hatip Liseleri ve Tesirleri
Vedat S. Ahmet – Bulgaristan Müftü Yardımcısı / Bulgaristan

 

Çay & Kahve Arası :16.45-17.00

 

III. Oturum: 17.00-18.15

Salon A: İmam-Hatip Mezunları: Hatıralar ve Tanıklıklar
Başkan: Prof. Dr.  S. Kemal Sandıkçı – Emekli Öğretim Üyesi / Türkiye

1.1950’li Yıllar
Dr. Tayyar Altıkulaç –Diyanet İşleri Eski Başkanı & 29 Mayıs Üniversitesi / Türkiye

2.1960’lı Yıllar: Zamanın Kıyısında Bir İlim Yuvası
Prof. Dr. Turan Koç – İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi / Türkiye

3.1980’li Yıllar
Erol Erdoğan–Yazar

4.1990’lı Yıllar
Bülent Turan – AK Parti İstanbul Milletvekili  / Türkiye

5.2000’li Yıllar
Sultan Işık – Psikolog / Türkiye

Salon B: Malay Dünyası ve Uzakdoğu Din Eğitimi Deneyimi
Başkan: Doç. Dr. Caner Taslaman  – Yıldız Teknik Üniversitesi / Türkiye

1.Endonezya Medreseleri: Reformlar ve Meydan Okumalar
Dr. Raihani –İslâm Negeri Üniversitesi / Endonezya

2.Malezya’da Müslüman Eğitiminin Yeniden Düzenlenmesi: Din Eğitimine İlgiyi Artırma ve Meydan Okumaların Üstesinden Gelme
Prof. Dr. Rosnani Bt. Hashim – Malezya Uluslararası İslâm Üniversitesi / Malezya

3.Güney Doğu Asya’da İslâmi Eğitimin Dönüşümü
Dr. Suzaina Bt. Abdul Kadir –Ulusal Singapur Üniversitesi / Singapur 

4.Çin’de İslâmi Bilginin Aktarımı: Çin Hong Kong’unda Medreselerin Yükselişi
Dr. Wai-Yip Ho – Hong Kong Eğitim Enstitüsü / Çin

5.Güney Asya Medreselerinde Ne Öğretiliyor?
Prof. Dr. Safdar Jamal Malik – Erfurt Üniversitesi (Almanya) / Pakistan

 

Salon C: İmam Hatip Liseleri Öğrenci, Öğretmen ve İdarecileri: Saha Analizleri – I
Başkan: Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu – İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi / Türkiye

1.Yöneticilerine Göre İmam Hatip Ortaokulları (Sorunlar - Beklentiler - Öneriler)
Prof. Dr. Ahmet Koç – Marmara Üniversitesi / Türkiye
Arş. Gör. Elif Batman- Marmara Üniversitesi / Türkiye

2.İstanbul İli Örneğinde İmam Hatip Okullarında Okul İklimi
Dr. Gülüşan Göcen – Esenler Mobil İmam Hatip Ortaokulu / Türkiye
Zeynep Kaya  – Kazım Karabekir İmam Hatip Lisesi / Türkiye

3.İmam Hatip Ortaokullarında Görev Yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Disiplini Bozan Öğrenci Davranışlarına Karşı Tutumları
Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın – Marmara Üniversitesi / Türkiye
Arş. Gör. Hayri Güzel  – Marmara Üniversitesi / Türkiye

4.İmam Hatip Liseleri Gelişim Modeli - İstanbul Örneği
Murad Karasoy – İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü / Türkiye

 

24 Kasım 2013 Pazar

 

IV. Oturum: 09.30-10.45

Salon A: İmam Hatipli’lik Kimliği
Başkan: Prof. Dr. Halit Ev – Celal Bayar Üniversitesi / Türkiye

1.Medyada “İmam Hatipli” Sosyal Temsilleri: Kollektif Bir Kimlik Söylemindeki Toplumsal İzdüşümler
Doç. Dr. Mustafa Macit – Atatürk Üniversitesi / Türkiye

2.İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin “İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu”, “İmam Hatipli Olma” Kavramlarına İlişkin Oluşturdukları Metaforlar
Yrd. Doç. Dr. Mücahit Arpacı – Dicle Üniversitesi / Türkiye
Cemil Yıldırım – Dicle Üniversitesi / Türkiye

3.Özneleşme Sürecinde Dindar Gençlik – İhlsözlük Örneği­ –
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özbolat – Çukurova Üniversitesi / Türkiye

4.İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Benlik ve Kurum Algıları: “Öteki” Olmadan “İmam Hatipli” Olmak Mümkün mü?
Arş. Gör. Ümmügül Betül Kanburoğlu – Uludağ Üniversitesi / Türkiye

 

Salon B: Batı’da Din ve İslâm Eğitimi
Başkan: Prof. Dr. Mehmet Paçacı – Diyanet İşleri Başkanlığı / Türkiye

1.İbn Haldun, İslâm ve Din Eğitimi
Doç. Dr. Syed Farid Alatas - Ulusal Singapur Üniversitesi / Singapur

2.Hollanda’da İslâm İlkokulları: Tanınma ve Başarının Uzun ve Dolambaçlı Yolu
Dr. Gerard William Driessen - Radboud Üniversitesi / Hollanda
Prof. Dr. Michael S. Merry – Amsterdam Üniversitesi / Hollanda

3.İsveç’te Devletin Desteklediği Müslüman Okullarda İslâmi Din Eğitimi: Sekülerleşmenin bir İşareti mi?
Doç. Dr. Jenny Berglund – Södertörn Üniversitesi / İsveç

4.21.Yüzyılda İnanç Temelli Okullar
Dr. Stephen John Mckinney – Glasgow Üniversitesi / İskoçya

 

Salon C: İHL Öğretim Programları ve Ders Kitapları
Başkan: Prof. Dr. Şükrü Arslan – Emekli Öğretim Üyesi / Türkiye

1.İmam Hatip Lisesi Programında Tefsir Dersi Öğretimi ile İlgili Tespitler ve Teklifler
Prof. Dr. Mustafa Öztürk – Çukurova Üniversitesi / Türkiye

2.İmam Hatip Liselerinde Kurân-ı Kerim Öğretimi
Nazif Yılmaz / Din Öğretimi Genel Müdürlüğü / Türkiye

3.İmam Hatip Liselerinde Fıkıh Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. İsmail Yalçın – Pamukkale Üniversitesi / Türkiye

4.İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri Ders Kitaplarına Dair Bir Değerlendirme
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ekşi – Yıldız Teknik Üniversitesi / Türkiye

 

Çay & Kahve Arası :10.45-11.00

 

V. Oturum: 11.00-12.15
Salon A - İHL Öğrenci, Öğretmen ve İdarecileri: Saha Analizleri – II
Başkan: Dr. Mahmut Zengin – Kredi ve Yurtlar Kurumu / Türkiye

1.Öğrencilerine Göre İmam Hatip Lisesi
Yrd. Doç. Dr. H. Yusuf Acuner – Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Âdem Korukcu –  Hitit Üniversitesi / Türkiye

2.İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Bu Okulu Tercih Süreçleri: Nasıl? ve Neden?
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Korkmaz –  Erciyes Üniversitesi / Türkiye

3.Diyarbakır'da Bulunan İmam Hatip Ortaokulları ve Liselerinde Okumakta Olan Öğrencilerin Hedef Yönelimleri
Yrd. Doç. Dr. Tahsin Kula – Dicle Üniversitesi / Türkiye

Salon B – Amerika’da Müslüman Eğitimi ve Okullaşması
Başkan: Prof. Dr. Ednan Aslan –Viyana Üniversitesi / Avusturya

1.İslâmi Kimlik ve Pedagoji: Amerika’da Müslüman Eğitiminin Durumu
Doç.Dr. Muqtedar Khan ­– Delaware Üniversitesi / ABD

2.Amerika’da İslâm Eğitim ve Okullaşmasının Öncüleri: Afrikan-Amerikan Müslümanların Deneyimi
Doç. Dr. Nuri Tınaz – Marmara Üniversitesi / Türkiye

3.Amerika’da Müslüman Eğitimi: Chicago Örnek Çalışması
Prof. Dr. Misbahudeen Olabiyi Ahmed Rifai – Malcolm X College / ABD

4.Küresel Vatandaşlık Çağında İmam-Hatip Okulları için Bir Planlama: 21.Yüzyıl Küresel Bağlamında Din Eğitimi İçin Bazı Öneriler
Prof. Dr. Soon Yong Pak – Yonsei Üniversitesi / Güney Kore

 

Salon C: İmam Hatipleri Anlamak
Başkan: Başkan: Prof. Dr. Hayati Hökelekli – Uludağ Üniversitesi / Türkiye

1.Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi ve İmam Hatiplere Muhafazakâr Eleştiriler
Doç. Dr. Mustafa Gündüz  – Yıldız Teknik Üniversitesi / Türkiye

2.İmam Olmayacak Kızlar: İHL’de Kız Öğrenci Varlığına Yönelik Değerlendirme
Yrd. Doç. Dr. Z. Şeyma Arslan - İstanbul Üniversitesi / Türkiye
Sema Silkin - Üsküdar Belediyesi / Türkiye

3.Anadolu’dan Viyana’ya İmam Hatiplilerin Hikâyesi: Modernleşme, Diaspora ve Eleştirme
Dr. İsmail Çağlar - Fatih Üniversitesi / Türkiye

4.Kalıbına Sığmayan Kimlikler: İmam Hatip Kızları
Dr. Esra Albayrak- California Üniversitesi (ABD)  / Türkiye

 

Öğle Yemeği Arası :12:15-13.30

 

VI. Oturum: 13.30-14.45

Salon A: Yuvarlak Masa Toplantısı – İmam Hatiplerin Türk Siyasi ve Kültürel Hayatındaki Yeri
Moderatör: Dr. Necdet Subaşı – Diyanet İşleri Başkanlığı / Türkiye

1. Prof. Dr. Yasin Aktay - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi & Stratejik Düşünce Enstitüsü / Türkiye
2. Etyen Mahcupyan– Zaman Gazetesi
3. Prof. Dr. Bekir Berat Özipek – Star Gazetesi

Salon B: Bosna & Hersek’de İslâm Eğitiminin Tarihi ve Bugünü
Başkan Prof. Dr. Ahmet Koç – Marmara Üniversitesi / Türkiye

1.Medreselerin İşlevsel Gelişimi ve Programı: 20. Yüzyılda Bosna’da İslâmi Ortaokulların Şekillenmesi
Dr. Nezdzad Grabus ­– Ljubljana Üniversitesi / Slovenya 

2.Devlet Okullarında İslâmi Din Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Alibasic – Sarayova Üniversitesi / Bosna Hersek

3.Bosna Hersek'de Din Eğitimi ve Medreseler
Yrd. Doç. Dr. Hasan Korkut – Uluslararası Sarayova Üniversitesi / Bosna Hersek 

4.Bosna Kimliği ve Maneviyatının Asırlar Boyu Vasisi Olarak Gazi-Hüsrev Bey Medresesi
Yrd. Doç. Dr. Mirsad Karic – Uluslararası Sarayova Üniversitesi / Bosna-Hersek

Salon C: Kafkaslar ve Orta Asya’da İslâm Din Eğitimi Deneyimi
Başkan: Doç. Dr. Ali Murat Yel – Marmara Üniversitesi / Türkiye

1.Kırgızistan’da Dini Durum ve İHL Açılma Süreci
Prof. Dr. Mevlüt Uyanık – Hitit Üniversitesi / Türkiye

2.Azerbaycan’da Din Eğitiminin Verilmesinde Türkiye’nin Rolü
Doç. Dr. Cavid Qasimov – Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi / Azerbaycan

3.Azerbeycan’da Din Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. Mehriban Gasimova – Bakü Devlet Üniversitesi / Azerbaycan

4.Kırgızistan'da Din Eğitimi Politikaları ve Medreseler
Dr. Kubatali Topchubaev – Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Türkiye

 

Çay & Kahve Arası :14.45-15.00

 

VII. Oturum: 15.00-16.15

Salon A: Gelenek ile Modern Arasında Din Eğitimi –I
Başkan: Prof. Dr. Halis Ayhan – İstanbul Aydın Üniversitesi (Emekli YÖK Üyesi) / Türkiye

1.İmam Hatip Liselerinde Dinsel Geleneklerin Öğretimi: Tespitler ve Teklifler
Prof. Dr. Mahmut Aydın – 19 Mayıs Üniversitesi / Türkiye

2.İslâm Dünyası Mezhep Savaşına Zorlanırken İmam Hatip Liselerinde İslâm Mezhepleri Tarihi Eğitimi
Prof. Dr. Mehmet Dalkılıç – Kırklareli Üniversitesi / Türkiye

3.Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçiş Dönemi Sonrası Kurulan İmam Hatip Liseleri Medreselerin Devamı Sayılabilir mi?
Doç. Dr. Şevket Topal –  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Türkiye

4.ABD'de Devlet Okullarında Din
Yrd. Doç. Dr. Şule Albayrak – Marmara Üniversitesi / Türkiye

Salon B: Gelenek ile Modern Arasında Din Eğitimi -II
Başkan: Doç. Dr. Salime Leyla Gürkan – İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) / Türkiye

1.İran’da Eğitim Sisteminin İslâmileşmesi: Geleneksel Ailelerden Gelen Genç Kadınların Yukarı Doğru Hareketliliği
Doç. Dr. Masoumeh Velayati - El Maktum College (İngiltere) /  İran

2.Reforma Direnişin Kökleri: Pakistan Medreselerinin Tarihsel ve Karşılaştırmalı İncelenmesi
Doç. Dr. Christopher Candland- Wellesley College / ABD

3.Sünni İslâm’da ‘Ulema’ ve Politik Muhalefet: Karşılaştırmalı İnceleme
Prof. Dr. Meir Hatina – Jerusalem Hebrew Üniversitesi / İsrail

4.Modern Mısır’da İslâm ve Din Eğitimi Üzerine Farklı Deneyimler
Prof. Dr. Said Sadek - Kahire Amerikan Üniversitesi  / Mısır
 

Salon C: İmam Hatip Okulları Üzerine Karşılaştırmalı Modeller
Başkan: Prof. Dr. Mustafa Köylü – 19 Mayıs Üniversitesi / Türkiye

1.KKTC’de İlahiyat Koleji ve İlahiyat Lisesi
Prof. Dr. Talip Atalay – KKTC Diyanet İşleri Başkanı / Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

2.Pakistan’da Geleneksel Eğitim-Öğretim Kurumları: Medreseler
Prof. Dr. Halit Ev – Celal Bayar Üniversitesi / Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Mefkure Nur Pakdemirli – Celal Bayar Üniversitesi / Türkiye

3.Pakistan Medreselerine Model Olarak İmam Hatip Liseleri: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Aşlamacı – İnönü Üniversitesi / Türkiye

4.Avrupa Modeli Bir İmam Hatip Lisesi: Belçika İbn-i Sina Enstitüsü Kız İmam Hatip Lisesi
Doç. Dr. Adem Efe – Süleyman Demirel Üniversitesi / Türkiye
Dr. Abdülhalim İnam  – Belçika İbni Sina Enstitüsü İmam Hatip Lisesi / Belçika

Kapanış 16:30

Center For Values and Education 2013