Bilim Kurulu

Prof. Dr. Hayrettin Karaman / Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali Köse / Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Faruk Beşer / Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Bedri Gencer / Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Cemal Tosun / Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Halil Ekşi / Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Hayati Hökelekli / Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Halis Ayhan / Emekli YÖK Üyesi
Prof. Dr. İ. Kâfi Dönmez / 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. İrfan Aycan / Milli Eğitim Bakanlığı
Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu/ 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu / Diyanet İşleri Eski Başkanı
Prof. Dr. Bekir Topaloğlu / Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Şuayb Özdemir / Amasya Üniversitesi
Prof. Dr. Murteza Bedir / İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Mahmut Aydın / Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Lütfü Çakan / Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Fahri Kayadibi / İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Mahmut Çamdibi / Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Faruk Bayraktar / Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. A. Turan Arslan / Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Prof. Dr. M. Şevki Aydın / Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz / Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Nurullah Altaş / Atatürk Üniversitesi,
Prof. Dr. Zeki Salih Zengin / Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Halit Ev / Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Nevzat Y. Aşıkoğlu / Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Koç / Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. M. Akif Kılavuz / Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Köylü / Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın / Medipol Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Erbaş / Diyanet İşleri Başkanlığı
Prof. Dr. M. Emin Özafşar / Diyanet İşleri Başkanlığı
Prof. Dr. Raşit Küçük / Diyanet İşleri Başkanlığı
Prof. Dr. İştar Gözaydın / Doğuş Üniversitesi
Prof. Dr. Bahattin Akşit / Maltepe Üniversitesi
Prof. Mikdat Yalçın / Suudi Arabistan
Doç. Dr. İrfan Başkurt / İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Muhiddin Okumuşlar / Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Raihani Raihani / State Islamic University of Riau / Endonezya
Dr. Tayyar Altıkulaç / Diyanet İşleri Eski Başkanı
Dr. Necdet Subaşı / Diyanet İşleri Başkanlığı
Halil Gönenç /  Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi
Alparslan Durmuş / EDAM
Şaban Karaköse / EBSAD
Nureddin Yıldız / Sosyal Doku Derneği

Center For Values and Education 2013