Bildiri Yazım Kuralları

Tam Metinler için Yazım Kuralları

Bildiri başlığında şu bilgiler yer almalıdır:
a. Bildiri adı
b. Yazar adı –ünvanla birlikte-
c. Yazarın çalıştığı kurum –fakülte ve bölümüyle birlikte-
d. İletişim bilgileri (yazışma adresi, tel, fax, e-mail)

  • Bildiri metni en az 4.000, en fazla 7.000 kelime olmalıdır.
  • Referanslar: Referanslar için sayfa altında dipnot kullanılmamalı, dipnotlar sadece metne ilave açıklamalar için kullanılmalıdır. Referanslar metin içerisinde parantez ile gösterilmelidir. (Örneği aşağıda sunulmuştur.)
  • Kaynakça: Makale sonunda kaynakça bulunmalıdır. (Örnekler aşağıda sunulmuştur.)
  • Daha önceden hazırladığınız ve gönderdiğiniz metninizin içeriğinde bir değişiklik gerekmiyorsa, sadece belirtilen bildiri formatı doğrultusunda (dipnotlar ve kaynakça gösterimi vb.) değişiklikleri yaparak gönderiniz.

Yazım Kuralları İçin Örnekler

1. Metin İçi Referansların Gösterimi

1960 yılında oluşturulan ilk çevre eğitimi müfredatı, insanların içinde bulundukları çevrenin ve onun sorunlarının farkında olduklarında, çevrelerine karşı daha sorumluluk sahibi olacakları düşüncesine dayalı olarak geliştirilmiştir (Lynch, 1998: 17).
(Not: Sayfa numarası tırnak içinde verilen doğrudan alıntılar dışında verilmesi zorunlu değildir. Yazarın tercihine bağlıdır.)

2. Kaynakça Gösterimi

(Büyük-küçük harflerin, nokta-virgülün nerelerde kullanıldığına, italik yazılma durumuna dikkat ediniz.)
Bu yazım kuralları (APA) hakkında daha ayrıntılı bilgi için şu adrese bakabilirsiniz: (American_Psychological_Association_(APA)_Documentation_M.pdf)

Kitap:
Kaymakcan, R. (2004). Günümüz İngiltere’sinde din eğitimi. İstanbul: Dem Yayınları.
Baxter, C. (1997). Race equality in health care and education. Philadelphia: Ballière Tindall.

Dergi:
Cebeci, S. & Ünsal, B. (2006). Hafızlık eğitimi ve sorunları. Değerler Eğitimi Dergisi, 4(11), 27-52.
Esbeck,C. (1986).Fiveviews of church-state relations in contemporary American thought. BYU Law Review, (2), 371-376.

Edisyon Kitapta Bölüm:
Kaymakcan, R. (2007). Ahlâki bir değer olarak hoşgörü ve eğitimi. M. Uyanık & R. Kaymakcan (Editörler), Teorik ve pratik yönleriyle ahlâk (ss. 389-409) içinde. İstanbul: Dem Yayınları.
Bellah, R. (1970). Civil religion in America. In R. Bellah (Ed.), Beyond Belief: Essays on Religion in
Post-Traditional World (s.513). New York: Harper&Row, , s.513.

Elektronik Kaynaklar:
Korukcu, A. (2011). İlahiyat fakültesi son sınıf öğrencilerinin yaygın din eğitimine bakışları, Değerler Eğitimi Dergisi, 9(21), 57-97. Erişim: 22 Mart 2012, http://www.dem.org.tr/ded/21/ded21mak3.pdf
Thoma, N. (2005, August). Values education through thinking, feeling and doing. Social Educator, 23(2). Retrieved March 22 2012, from http://www.valueseducation.edu.au/verve/_resources/ve_acsa_paper.pdf

Center For Values and Education 2013