Sempozyum Konuları

Yüz yıllık "İmam Hatip" birikiminin geniş kapsamlı bir konu alanı içerisinde ele alınacağı sempozyumda aşağıdaki konulara ilaveten yeni konuların önerilmesi de mümkündür.

 • Dünden Bugüne İmam hatip Liseleri
 • "İmam Hatipli"lik Kimliği
 • İmam Hatip Liseleri Üzerine Saha Analizleri
 • İHL Öğretim Programları ve Ders Kitapları
 • İmam Hatiplerin Türk Siyasi ve Kültürel Hayatındaki Yeri
 • Siyaset ve İmam-Hatip Okulları
 • İmam Hatip Mezunları Hatıraları ve Tanıklıkları
 • Modern Dünyada İslam Dini Eğitimi
 • Müslümanların Eğitimi Konusunda Yerel ve Küresel Meseleler
 • Avrupa'da İslami Eğitim'in İmkanı ve Sınırları
 • Farklı Müslüman Coğrafyaların Din Eğitimi Deneyimleri
 • Gelenek ile Modernleşme Arasında Din Eğitimi Arayışı
 • Günümüz Medreselerinde İslam Dini Eğitimi
 • İmam Hatip Okulları Üzerine Karşılaştırmalı Modeller
Center For Values and Education 2013